Landbrugsforsikring

Kommercielt indhold

landbrugsforsikring

Hvis du driver landbrug er der en række forsikringer der er relevante for dig. Der er også nogle lovpligtige forsikringer som du skal tegne.

De lovpligtige forsikringer er:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring for biler, traktorer og arbejdsmaskiner

Kasko- og Ansvarsforsikring for biler, traktorer og arbejdsmaskiner

En ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer i et landbrug. Forsikringen dækker skader, som du påfører andre personer eller genstande. Men forsikringen dækker ikke skader på køretøjet

Landbrugets traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner som eksempelvis mejetærskere skal også være forsikrede for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting.

Udover ansvarsforsikringer kan der også tegnes kasko forsikringer for landbrugsmaskiner og køretøjer i et landbrug.

Traktorforsikring

TraktorforsikringDer findes specielle forsikringer til traktorer. Der kan tegnes forsikringer med to forskellige dækninger – kørselskasko og maskinkasko. Kørselskaskoen dækker skader på traktoren under kørsel og maskin kasko dækker uforudsete og pludseligt opståede skader på traktoren.

Branchespecifikke forsikringer

Hvad enten man dyrker korn- og frøafgrøder, grøntsager eller havefrø, så kan brand- og haglskader forårsage store skader som man kan forsikre sig imod.

Mælkeproducenter kan tegne forsikringer der dækker brand, tyveri, storm osv. Alm Brand har et samarbejde med Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter om forsikringer der er målrettet mælkeproducenter.

Svineproducenter kan også forsikre sig mod driftstab som følge af brand, tyveri, storm og andet. Derudover er det også muligt at tegne forsikringer mod svigt i ventilationsanlægget.

Sammenlign landbrugsforsikring

Der kan være mange penge på at sammenligne prisen landbrugsforsikringer fra forskellige forsikringsselskaber. Du kan bede om uforpligtende tilbud på landbrugsforsikringer. På den måde kan du bede forsikringsselskaberne om at sende dig tilbud på landbrugsforsikringer, som du så kan sammenligne.