Next Forsikring

Kommercielt indhold

Next ForsikringNext Forsikring er et nyt online forsikringskoncept, der bygger på en effektiv it-platform. Den sørger for at de mange forskellige aspekter omkring en forsikring automatiseres og digitaliseres. Derfor kan Next Forsikring skære kraftigt ned på de  tunge omkostninger til administration og sagsbehandling, som forsikringsbranchen traditionelt har haft. Det kommer kunderne til gode, bl.a. i form af konkurrencedygtige priser.

 

Færre omkostninger til administration.

Forsikringsselskaber bruger i gennemsnit 20 % af deres bruttoomsætning på administration og salg. Next Forsikring forventer at få disse omkostningerne ned på maksimalt 10 % af omsætningen. ”Vi eliminerer alle de manuelle processer, der ikke involverer hjerneaktivitet, og giver i stedet vores kunder et digitalt selvbetjeningsmiljø, der gør deres forsikring enkel og gennemskuelig. Vi tror på, at hvis folk får muligheden og redskaberne, så kan de selv sammensætte deres forsikringer, oprette dem, flytte dem og anmelde skader på dem. Og hos os behøver man ikke være medlem af en dyr fagforening for at få adgang til en god og billig forsikring,” fortæller Pelle Martin Smidt.

Bilforsikring hos Next Forsikring

En bilforsikring hos Next Forsrikring kan indeholde følgende:

  • Kasko – Dækker skader på egen bil
  • Vejhælp – Du kan få autohjælp hvis du får brug for det.
  • Ansvar – Den dækker de skader, du måtte forrette på andres person eller ting. Ansvarsforsikringen er lovpligtig i Danmark.
  • Glasdækning – Omfatter bilens glasdele såsom ruder, spejle, lygteglas m.m.
  • Førerulykke –  Dækker den person, som kører bilen, hvis føreren kører galt og kommer til skade.
  • Retshjælp – Retshjælpsforsikringen dækker udgifter, hvis du får brug for en advokat.

Læs mere på Next Forsikring