Førerulykkesforsikring

Kommercielt indhold
Billede af biluheld

En førerulykkesforsikring dækker føreren ved solouheld

For at være dækket ved en soloulykke skal du have en  have en førerulykkesforsikring på bilforsikringen eller en ulykkesforsikring. Hvis du ikke har en af disse forsikringer, så risikerer du at stå uden dækning ved en soloulykke.

Kaskoforsikringen dækker skaderne på bilen i tilfælde af en bilulykke. Ansvarsforsikringen dækker personskader på eventuelle passagerer du har været med i bilen. Men uden den rigtige forsikring, så risikerer du som fører af bilen ikke at være forsikret, hvis du kommer ud for en ulykke. Ansvarsforsikringen dækker ikke føreren af bilen. Derfor kan bilen og eventuelle passagerer være forsikrede ved en ulykke, mens føren ikke er dækket. Føreren er kun dækket, hvis der i bilforsikringen er inkluderet en førerulykkesforsikring.  Førens private ulykkesforsikring kan også dække. Hvis du er involveret i en bilulykke med et andet køretøj, så er det ikke en soloulykke og modpartens ansvarsforsikring dækker  de skader du har pådraget dig.

 Hvad dækker førerulykkesforsikring?

En typisk førerulykkesforsikring dækker typisk;

  • Føreren – hvis føren lovligt anvender bilen og har bilejerens tilladelse til at køre bilen
  • Biluheld, der sker i den den bil, der er nævnt i forsikringspolicen.  

 Hvad dækker en ulykkesforsikring?

  • Forsikringen dækker i tilfæde af ulykke. En ulykke forstås som en pludselig hændelse, der forårsager personskade

Men for at være sikker, så kontrollér din police eller tal med dit forsikringselskab.

Kilde: Forsikring og Pension