Bilforsikringer, hvorfor og hvilken betydning har det om du er forsikret eller ej.

Kommercielt indhold

Skal du have bilforsikring, så læs med her.

Det er altid gratis og uforpligtende at indhente tilbud på sin forsikring, men hvilke forsikring passer til dig?

Er det den samme som dine forældre og resten af familien altid har benyttet, den de kender og er tryg ved, eller skal du måske surfe lidt ud på nettet og tjekke forsikringerne ud?

Til at begynde med kan du tjekke om du har mulighed for specielle tilbud med samme gode dækning, som du kender fra familiens forsikring. Det kan være du har en bankforbindelse hvor igennem du kan gøre dig en god forretning, eller du er måske medlem af en fagbevægelse hvor igennem der tilbydes medlems rabat på forsikringen. Den lovpligtige ansvars orsikring er obligatorisk, når du tegner en bilforsikring, prisen for motorkøretøjsforsikring, er bestemt af bl.a. bilens mærke, vægt og pris. Det har samtidig betydning, hvor længe du har kørt i egen bil, og om du har kørt skadefrit. Hos nogle forsikringsselskaber kan alder, køn og din adresse også have en betydning for præmiens størrelse, ligesom din adresse, kan have en afgørende indflydelse på præmiens størrelse og beregningen af selvrisiko.

En ansvarsforsikring dækker når du pådrager dig et erstatningsansvar for skader på personer eller ting. Den dækker altså kun de skader, du måtte forvolde på en anden part, hvis et uheld indtræffer.

Derfor skal du have bilforsikring.

Det er ikke til at komme uden om. At tegne bilforsikring er i særdeleshed vigtigt, da der er mange ting som kan gå galt. På få sekunder kan man have en super fin og velfungerende bil og pludselig står man med en bil, som ikke kan køre mere. Enten fordi man har været udsat for et uheld eller fordi der har være hærværk eller tyveri på din bil, og noget er gået så meget i stykker at det skal udskiftes. Det er i sådanne situationer godt med en kaskoforsikring, som dækker de behov i din hverdag. Selvfølgelig er det altid en god idé og stor fordel, at have en bilforsikring. Denne er med til at sikre, at du kan få erstatning ved hærværk eller hvis den går i stykker.

Modsat ansvars forsikringen er Kasko forsikringen ikke lovpligtig og der er mulighed for til og fravalg af selv risiko. Forsikringsselskaberne har deres egne vurderinger ud fra liste prisreglen som de bruger til at sætte præmien for hver enkelt bil, prisen på en kasko afhænger af bilens alder og vedligeholdelses stand.

Listepriser hvad er det?

Udfra listeprisreglen er det muligt at finde frem til listeprisen, som er den pris forsikringsselskabet benytter for at sætte præmien på din bil. Det kan godt betale sig at holde liste prisen op mod selvrisikoen for at vurdere om en kaskoforsikring kan svare sig.

Men kan det betale sig?

Det er altid muligt at genforhandle sine forsikringer og dermed få en bedre præmie eller bedre vilkår.

Med en selvrisikodækning som tillægsaftale, er dine udgifter dækket i tilfælde af skade.

Hvad er en selvrisiko?

Selvrisiko er et begreb der dækker over den del af risikoen du, som bilejer selv er ansvarlig for, det betyder i bund og grund at du, med din selvrisiko er med til at betale for udbedringen af en eventuel skade.

Hvordan er pasagerer dækket?

Passagerer vil ofte kunne få erstatning fra køretøjets ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker dog ikke for skader på forsikringstagerens eller brugerens egen dele, ligesom bilens føre heller ikke får erstatning.

Nogle forsikringsselskaber dækker alle passagerer i bilen, mens andre tilbyder en førersikring, hvor førerens skader og tab dækkes fuldt ud. Men der kan være stor forskel på hvordan dækningen er. Hvis du f.eks. er fodboldtræner og køre spillerne til træning eller kamp, betragtes dette hos nogle forsikringsselskaber som erhvervskørsel og passagererne er dermed ikke dækket af din ansvarsforsikring.

Tre korte slag for din bilforsikring.

Hos nogle forsikrings selskaber fordobles selvrisikoen, hvis føreren på skades tidspunktet er under 25 år.

Du kan risikere at stige i pristrin, ved anmeldelse af skader.

Ved små skader kan du med fordel undlade at anmelde skaden til dit forsikringsselskab, da skaden herved ikke bliver en del af din historik og du forbliver på dit pristrin.